Anvendelsesvilkår for Bayer SMS-tjeneste

Vilkårerne gælder mellem Bayer AB (herefter nævnt som Bayer) og den som har registreret sig som bruger af SMS-tjenesten (herefter nævnt som bruger).

Beskrivelse af tjenesten
Bayer tilbyder en påmindelsestjeneste via mobiltelefonen på www.xarelto-rivaroxaban.dk. Med tjenesten kan brugeren få en påmindelse om at tage sin medicin via en meddelelse på mobiltelefonen (SMS = Short Message Service). Tjenesten er tilgængelig for brugere af Xarelto. Tjenesten er frivillig og gratis.

SMS-tjenesten tilbydes af Bayer via www.xarelto-rivaroxaban.dk som drives af et uvildigt firma Makemywork AB på vegne af Bayer.

Brugerens forpligtelser
Brugeren forpligter sig til ikke at anvende telefonnummeret uden samtykke fra indehaveren (MakeMyWork AB). Brugeren forpligter sig til at følge instruktionerne for anvendelse af tjenesten som findes på www.xarelto-rivaroxaban.dk.

Brugerinstruktioner
For at blive registreret som bruger og kunne anvende tjenesten, kræver det at brugeren oplyser sit mobilnummer. Oplysningerne gemmes og behandles maskinelt af vores samarbejdspartner. Samarbejdspartneren gemmer dit telefonnummer og din påmindelsestekst. Telefonnummeret gemmes så længe du er tilknyttet tjenesten. Påmindelsesteksten gemmes til statistik og evaluering, men uden at knytte påmindelsesteksten til telefonnummeret. Personoplysninger behandles i overensstemmelse med data register loven.

Vores samarbejdspartner forpligter sig til ikke at anvende registrerede oplysninger til andet end det som har med tjenesten at gøre, samt til ikke at give registrerede oplysninger videre.

Mobilnummeret gemmes hos vores samarbejdspartner, men bliver slettet umiddelbart efter afmeldelse af tjenesten. Når aftaleperioden er overstået, får brugeren en meddelelse fra vores samarbejdspartner via en SMS og samtidig bliver oplysningerne slettet.

Ansvarsbegrænsning
Bayer og MakeMyWork tager ikke ansvar for tab af påmindelser eller forsinkede eller fejlagtige påmindelser. Brugeren er selv ansvarlig for indtagelse af medicinen, idet denne tjeneste kun er en påmindelse om tidspunktet for medicinering. Brugeren har fået Xarelto udskrevet af sin læge og skal tage behandlingen ud fra lægens ordination.

Ændring og ophør af tjenesten
Disse vilkår træder i kraft ligeså snart brugeren er registreret. Brugeren kan når som helst afmelde sig tjenesten på www.xarelto-rivaroxaban.dk.

Tjenesten kan midlertidig være lukket p.g.a. service, opdateringer og ændringer. Hvis det er muligt, vil brugeren modtage en SMS om dette.

Bayer forbeholder sig retten til at ændre eller afslutte tjenesten. Hvis tjenesten afsluttes bliver brugeren informeret om dette via SMS.